Det du behöver

för att synliggöra företagets dolda tillgångar och förverkliga era mål

Digital processstyrning

När du definierar arbetsflöden och kopplar dessa mot processer får du fullt körbara och spårbara processer och arbetsflöden. Det garanterar att ledningssystemet och verksamheten är i full synk.

Avvikelsehantering

Registrera, hantera och arbeta med såväl generella avvikelser som avvikelser för specifika processer, arbetsflöden eller t.o.m aktiviteter i stegen för ett arbetsflöde.

Processkartläggning

Uppfyll kraven på processmappning från nya ISO 9001. Byggt för att minimera tiden det tar för er att uppfylla kraven samt få en komplett dokumentation

Perfekt för era SOP:ar

Har du en checklista eller "standard operating procedure" som används ofta och ni vill förenkla hantering och spårbarhet kring? 

Då är AmpliFlow det perfekta verktyget. 

Byggt från erfarenhet

Över 20 års erfarenhet inom certifiering, verksamhetsutveckling och IT-utveckling gör att AmpliFlow levererar det som egentligen behövs, inte det som vi tror att någon behöver.

Flexibelt - men vasst

Fungerar perfekt för såväl tillverkning av prinskorv, avhjälpande och förebyggande underhåll eller godsmottagning som för struktur av IT-leveranser eller att dokumentera leverans av kundprojekt.

Om AmpliFlow

Vårt mål är att förstärka värden i organisationer och synliggöra dolda resurser och tillgångar

Fantastiskt Team

Lång erfarenhet av IT och verksamhetsutveckling.

Fantastiskt Verktyg

Byggt från verkliga behov hos verkliga användare.

Kan jag få se hur det fungerar?

Införandeprocessen

01. Möte och Offert

Vi granskar ert nuvarande arbetssätt och analyserar era brister och styrkor samt vad för krav AmpliFlow konkret kan hjälpa er uppfylla. Efter det får ni en offert.

02. Nulägesanalys

Genom en nulägesanalys specificerar vi vad verktyget kommer att ge er framåt samt vart ni står idag.  Nulägesanalysen är även en fullgod internrevision enligt ISO 9001.

03. Implementation

Tillsammans med er genomför och planerar vi en implementation. Detta genom workshops, utbildning, support, förvaltning. Allt ingår.

Kontakt

Varje dag du väntar är pengar du kunde tjänat

Kontakta oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.