Det du behöver

för att synliggöra företagets dolda tillgångar och förverkliga era mål

Processkartläggning

Uppfyll kraven på processmappning från nya ISO 9001. Byggt för att minimera tiden det tar för er att uppfylla kraven samt få en komplett dokumentation

Digital processstyrning

När du definierar arbetsflöden och kopplar dessa mot processer får du fullt körbara och spårbara processer och arbetsflöden. Det garanterar att ledningssystemet och verksamheten är i full synk.

(Auto)Avvikelsehantering

Registrera såväl generella avvikelser som avvikelser för specifika processer, arbetsflöden eller t.o.m aktiviteter i stegen för ett arbetsflöde.

Användarvänligt

Byggt för att underlätta för användarna. Minimal dokumentation, minimalt med onödiga fält.

Byggt från erfarenhet

Med över 20 år inom certifiering, verksamhetsutveckling och IT-utveckling kan vi leverera det som egentligen behövs.

Ger effekt

System utan effekt är värdelösa. Genom att mappa, planera, göra och analysera ger vi resultat.

Om AmpliFlow

Vårt mål är att förstärka värden i organisationer och synliggöra dolda resurser och tillgångar

Fantastiskt Team

Lång erfarenhet av IT och verksamhetsutveckling.

Fantastiskt Verktyg

Byggt från verkliga behov hos verkliga användare.

Kan jag få se hur det fungerar?

Införandeprocessen

01. Möte och Offert

Vi granskar ert nuvarande arbetssätt och analyserar era brister och styrkor samt vad AmpliFlow konkret kan hjälpa er uppfylla för krav. Efter det får ni en offert.

02. Nulägesanalys

Genom en nulägesanalys specificerar vi vad verktyget kommer att ge er framåt samt vart ni står idag.  Nulägesanalysen är även en fullgod internrevision enligt ISO 9001.

03. Implementation

Tillsammans med er genomför och planerar vi en implementation. Detta genom workshops, utbildning, support, förvaltning. Allt ingår.

Kontakt

Varje dag du väntar är pengar du kunde tjänat

Kontakta oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.